Connect with us

location-america

Vertigreens

Vertigreens

บทนำรายการ

“Vertigreens” เป็นแบรนด์การทำฟาร์มในร่มซึ่งใช้เทคนิคที่ทันสมัยและปฏิวัติวงการเพื่อจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มแบบดั้งเดิม เช่น แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นที่เพาะปลูก การใช้ปุ๋ยมากเกินไป และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระบวนทัศน์ของวิธีการผลิตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อได้เปรียบหลักของเทคโนโลยีการทำฟาร์มแนวตั้งอยู่ที่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่สูงอย่างน่าอัศจรรย์ เช่น ผลผลิตพืชผลเพิ่มขึ้น 1,000% ต่อหน่วยพื้นที่ที่ดิน และใช้น้ำน้อยลงถึง 95% นอกจากนี้ การปลูกในร่มหมายความว่าพืชผลของเรามีความเสี่ยงน้อยลงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอ

โซลูชั่นการออกแบบ

ด้วยความแตกต่างดังกล่าวในระบบ “Vertigreens” จึงถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแนวคิดเรือนกระจกแนวตั้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์และโปร่งใสและบูรณาการกับธรรมชาติได้อย่างราบรื่น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์นี้จึงถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์โดดเด่นเหมือนเรือนกระจกแนวตั้ง บรรจุภัณฑ์มีสันและขอบเพื่อสะท้อนแผงกระจกของเรือนกระจกและเสริมโครงสร้างการใช้งาน สถาปัตยกรรมของบรรจุภัณฑ์สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการปกป้องผลิตผลของเราจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง มลภาวะ และเชื้อโรค รูปทรงบ้าน-ชีวิตเป็นสัญลักษณ์ว่าผลผลิตของเราได้รับการดูแลอย่างระมัดระวัง/ดูแลอย่างดีสำหรับปลูกที่บ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักจะให้บริการกับครอบครัว เพื่อน ญาติสนิท และคนที่เรารัก

ป้ายด้านหน้ามีภาพประกอบเป็นกราฟิกหน้าต่างแสดงผักแต่ละชนิด เมื่อจัดวางบนชั้นวางย่อมสื่อถึงการทำฟาร์มแนวตั้งสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจและโดดเด่นเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ

บทสรุป

โดยใช้บรรจุภัณฑ์รูปทรงบ้าน อธิบายถึงวิธีการปกป้องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง มลภาวะ และแมลงศัตรูพืช ตลอดจนวิธีการปลูกอย่างระมัดระวังและมอบให้กับครอบครัว เพื่อนฝูง และความสัมพันธ์ใกล้ชิด ได้รับการยกย่องอย่างสูงเนื่องจากใช้ได้ดีในฐานะวิธีการอธิบายการทำฟาร์มแนวดิ่งสมัยใหม่

ลูกค้า:
บริษัท อะกริ แพลนท์ อินโนเวชั่น จำกัด

ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net