Connect with us

location-america

Ukrainian wine Shabo «Original Collection»

Ukrainian wine Shabo «Original Collection»

Shabo Original Collection ซึ่งประกอบด้วยไวน์แห้งและกึ่งหวานคุณภาพสูง ได้ร้อยเรียงเรื่องราวของผู้อพยพชาวสวิสผู้ก่อตั้งชุมชน Shabo ในปี 1822 อันห่างไกลมาสู่การออกแบบอย่างประณีต เป็นเวลากว่าสองศตวรรษแล้วที่ดินแดนแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจและความหลงใหลให้กับผู้ผลิตไวน์ทุกรายในยูเครน

ไวน์นี้ผลิตขึ้นโดยเฉพาะจากไร่องุ่นของที่ดินในพื้นที่ Shabo องุ่นที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันตามลักษณะของดินในท้องถิ่น ได้มาในยุโรปและปลูกในแปลงที่ดีที่สุด ไวน์แต่ละชนิดในคอลเลกชั่นดั้งเดิมได้รับการกำหนดแปลงของตัวเองด้วยหมายเลขเฉพาะ ซึ่งระบุอยู่บนฉลากด้านหลังขวดพร้อมกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย

คอลเลกชันประกอบด้วยการออกแบบหลัก 5 แบบ แต่ละแบบมีภาพประกอบอันเป็นเอกลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งบริษัทและภูมิภาค ภาพประกอบทั้งหมดมีการออกแบบที่ “หายไป” ราวกับละลายหายไปในประวัติศาสตร์ ชวนให้นึกถึงธรรมชาติที่หายวับไปของกาลเวลา การเล่าเรื่องของแต่ละคนได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบน้ำพุ Dionysus อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมไวน์ Shabo

ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net