Connect with us

Student Project

Taifa

Taifa

ไทฟาตั้งชื่อตามอาณาเขตและอาณาจักรเล็กๆ ของคาบสมุทรไอบีเรียที่สร้างขึ้นในสมัยมัวร์

เบื้องหลัง เราเห็นความนูนที่ละเอียดอ่อนและสง่างาม ซึ่งยกย่องคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและสภาพพื้นที่อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผลิตสิ่งนี้ขึ้นมา

สีทองและรายละเอียดพาเราไปสู่ภูมิภาค Alentejo ซึ่งสะท้อนถึงภูมิทัศน์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

แปลกประหลาด

5,000 วิลลา เรอัล โปรตุเกส

ลูกค้า:
ซิมมิงตัน

ขอบคุณ ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net