Connect with us

Student Project

Sapiens Wineries Group

Sapiens Wineries Group

ในระหว่างการสนทนากับลูกค้า เราได้แนะนำชื่อ Sapiens แนวคิดนี้หมุนรอบปริศนาแห่งแก่นแท้ของมนุษย์ โดยเน้นความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติ และสำรวจคุณสมบัติที่โดดเด่นที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในโลก

โครงการที่เก็บความลับของธรรมชาติของมนุษย์ที่ขัดแย้งกันและตอบคำถามที่สำคัญที่สุดของ Homo sapiens – ฉันเป็นใคร

พระเจ้าช่วย
พระเจ้าช่วย

เครดิต:
: :
ลูกค้า:
โรงกลั่นไวน์ Purcari

ขอบคุณ ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net