Connect with us

Student Project

Nature Care Wash Set

Nature Care Wash Set

ชุดเนเจอร์แคร์วอชยึดหลักการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวด้วยธีมภูเขา หิน หญ้า และต้นไม้ โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทำบรรจุภัณฑ์ ตอกย้ำถึงความจริงที่ว่าวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์มาจากธรรมชาติและเรียกร้องให้ผู้บริโภค นำมาจากธรรมชาติใช้ในชีวิตและในขณะเดียวกันก็คืนสู่ธรรมชาติและดูแลมันด้วย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ www.szbxlpackaging.com

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ BXL

เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

ขอบคุณ ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net