Connect with us

location-america

Labels Botânica Sertaneja

Labels Botânica Sertaneja

Botânica Sertaneja คือร้านขายน้ำหอมจากบรรพบุรุษและช่างฝีมือที่ผลิตและจำหน่ายน้ำหอมสมุนไพรที่เปิดเผยความลับของกลิ่นหอม ซึ่งนำผู้ใช้ไปสู่การเดินทางแห่งความรู้ในตนเองที่ไม่เหมือนใคร

สำหรับโครงการนี้ เราได้พัฒนาฉลากที่สร้างแรงบันดาลใจในความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย และทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและโลก

การออกแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าแบรนด์มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายและเชื่อว่าวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมสามารถพบได้เมื่อเราจัดการกับปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน นอกเหนือจากการแสดงออกถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรมชาติ และความโปร่งใส

ลูกค้า:
พฤกษศาสตร์ของประเทศ

ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net