Connect with us

Student Project

Fyfe family eggs

Fyfe family eggs

ความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ บวกกับการให้ความสำคัญกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้การบริโภคไข่แบบปล่อยแบบปล่อยอิสระเพิ่มมากขึ้น การสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ที่ได้รับการรับรองโดยผู้ปลูกในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญ

ความท้าทายคือการจับภาพความมุ่งมั่นของครอบครัว Fyfe ในการทำฟาร์มอย่างมีจริยธรรมและมรดกของพวกเขา ขณะเดียวกันก็ดึงดูดผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและปรับตัวเข้ากับการสร้างแบรนด์ไปพร้อมๆ กัน

การออกแบบที่นำโดยภาพประกอบทำให้เรื่องราวของครอบครัว Fyfe มีชีวิตขึ้นมา โดยเน้นความเอาใจใส่และความเอาใจใส่ที่มอบให้กับไข่แต่ละฟอง และช่วยเล่าเรื่องเรื่องราวที่เลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ

แม้ว่าหมวดหมู่นี้มักจะอาศัยการถ่ายภาพสีเต็มรูปแบบและภาพไก่ในทุ่งนาที่ซ้ำซากจำเจ แต่ Fyfe Family Eggs ก็มีความโดดเด่นและตรงไปตรงมา ความเรียบง่ายและความถูกต้องนี้หวนคิดถึงรากเหง้าของครอบครัว Fyfe ในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รุ่นที่ 3 ที่ติดดิน

หัวข้อข่าว เช่น “เราดูแลแม่ไก่ และแม่ไก่ดูแลเรา” ปรากฏในการประชุมเชิงปฏิบัติการของครอบครัวในช่วงแรกๆ สิ่งเหล่านี้คืออัญมณีเล็กๆ น้อยๆ ที่เราชื่นชอบ ซึ่งช่วยบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ได้อย่างแท้จริงที่สุด

สินค้ามีจำหน่ายในร้าน Coles ทั่วประเทศ และ Fyfes รู้สึกภูมิใจที่ได้แสดงชื่อของตนบนบรรจุภัณฑ์

ลูกค้า:
ครอบครัวไฟฟ์

ขอบคุณ ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net