Connect with us

location-america

Decajon Gin

Decajon Gin

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อสื่อสารถึงความหลากหลายของพฤกษศาสตร์ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์และเอกลักษณ์ของแบรนด์ชาวเปรู

สไตล์การปักลักษณะพิเศษของภูมิภาคแอนเดียนถูกใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง และภายใต้สไตล์นั้น ฉันได้แสดงภาพพฤกษศาสตร์ที่ปักทั้งหมด

ลูกค้า:
ของโรงกลั่นลิ้นชัก

ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net