Connect with us

location-america

Cortese Caffè

Cortese Caffè

กลับสู่ต้นกำเนิด

Cortese Caffè เข้ามาหาเราพร้อมกับภารกิจในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ของตน ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องราวเก่าๆ ของนักศึกษาแพทย์หนุ่มจากอิตาลีที่สร้างส่วนผสมของ Cortese ด้วยการคิดค้นและทำตามหัวใจของเขา k2design ดำเนินตาม ‘แนวทางกลับไปสู่ต้นกำเนิด’ ผสมผสานกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่คัดสรรอย่างดีเยี่ยมของส่วนผสมของ Cortese เพื่อนำมา ไปที่โต๊ะ

เช่นเดียวกับ Cortese ที่ไม่ปฏิเสธอดีต แต่กลับยอมรับมันและก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง k2design ได้สร้างอัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ที่สะท้อนถึงอุดมคติของการกลับคืนสู่ธรรมชาติ สู่สวน ไปจนถึงต้นกำเนิดของกาแฟ…

แนวคิดที่หยั่งรากลึกเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับ k2design เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ใหม่โดยใช้รูปทรงดั้งเดิมที่ได้แรงบันดาลใจจากป่า เพื่อสร้างบุคลิกที่แท้จริง กล้าหาญ และเรียบง่ายให้กับ Cortese Caffè ซึ่งปัจจุบันเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และบุคลิกที่บริสุทธิ์

ข้อมูลเชิงลึกของภัณฑารักษ์

ตัวเลือกที่สร้างสรรค์ในการใช้ภาพประกอบดั้งเดิมที่ได้แรงบันดาลใจจากป่าช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและบุคลิกที่โดดเด่นให้กับ Cortese Caffè นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจด้วยภาพถึงต้นกำเนิดกาแฟที่เป็นธรรมชาติและยังมิได้ถูกแตะต้อง และเชื่อมโยงผู้บริโภคเข้ากับหัวใจสำคัญของแหล่งกำเนิดกาแฟ

ลูกค้า:
คอร์เทซ

ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net