Connect with us

Tech

Cama North America เตรียมจัดแสดง Augmented Reality, Robotic

Cama North America จะนำเสนอระบบการโหลด iT series พร้อมหุ่นยนต์อิงค์ทวินแก้ว ตัวเครื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของ BTG (BreakThrough Generation) Series

Cama North America จะนำเสนอระบบการโหลด iT series พร้อมหุ่นยนต์อิงค์ทวินแก้ว ตัวเครื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของ BTG (BreakThrough Generation) Series ของCama ซึ่งมาพร้อมโครงหน้าสวยงามที่ออกแบบให้เป็นมิตรต่อความสะดวกสบายและมีความเป็นอนาคตอย่างยั่งยืน ข้อดีที่สำคัญของเครื่องนี้คือความยืดหยุ่นในการใช้งาน ความปลอดภัยและความสะดวกในการเข้าถึง ข้อดีอื่นๆ ได้แก่

  • การโหลดผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ด้วยความเร็วสูง
  • การสับเปลี่ยนแบบกึ่งอัตโนมัติที่รวดเร็ว
  • ความสามารถในการเพิ่มผลิตภัณฑ์และขนาดใหม่เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ทีมงานของ Cama ยังนำเสนอการสาธิตสดของเทคโนโลยีเสมือนสร้างสรรค์ (AR) ที่เป็นที่นำใช้ในซีกเส้นการผลิต ช่วยลดความซับซ้อนในการบำรุงรักษาและชิ้นส่วนอะไหล่ การทำงาน การเปลี่ยนงาน และการฝึกอบรม

ตัวแทนของบริษัทจะยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการการบรรจุภัณฑ์รองเท้าและเพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการช่วยให้ธุรกิจของท่านมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า ความมีประสิทธิภาพ การอยู่รอดในทำเนียบงานและอื่นๆ อีกมากมาย

แหล่งที่มาของข้อมูล

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net