Connect with us

Student Project

Bada Boom

Bada Boom

Bada Boom คือชุดบาธบอมบ์ที่มีน้ำมันหอมระเหยหลากหลายชนิด ระเบิดแต่ละชนิดมีพฤติกรรมแตกต่างกันเมื่อสัมผัสกับน้ำราวกับว่าพวกมันมีอารมณ์ต่างกัน

เครดิต:
ผู้ออกแบบ: โซเฟีย คเมเลวา
ครูสอนพิเศษ: ลีโอนิด สลาวิน
โรงเรียน:
โรงเรียนศิลปะและการออกแบบ HSE

ขอบคุณ ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net