Connect with us

Student Project

Amfora Arc label design

Amfora Arc label design

Amfora Arc สร้างขึ้นโดยครอบครัวที่ตัดสินใจผลิตไวน์ที่สื่อถึงปรัชญาแห่งชีวิต: การผลิตไวน์ตามธรรมชาติ การผลิตไวน์ขนาดเล็ก การผลิตด้วยมือ และความสัมพันธ์ที่ยุติธรรมกับผู้ผลิตในท้องถิ่นในโถ การออกแบบฉลากของฉันสะท้อนถึงความเรียบง่าย มีเส้นวาดด้วยมือที่เรียบง่ายบนฉลาก

ลูกค้า:
โถโค้ง

ขอบคุณ ผลงานสวยๆจาก Packagingoftheworld

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net