Connect with us

ความรู้บรรจุภัณฑ์

กล่องลูกฟูกมีกี่ประเภท

ปัจจุบันการใช้งานกล่องลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การเลือกใช้กล่องลูกฟูกหลายๆ คนก็ยังคงอาจจะไม่รู้ว่ามีกี่ประเภทในวันนี้เราก็จะมาดูกัน

กล่องลูกฟูกมีกี่ประเภท

ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าการเลือกใช้กล่องกระดาษลูกฟูกก็ถือเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเลย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามการใช้งานกล่องชนิดนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมสูงอย่างต่อเนื่อง เพราะมันอำนวยความสะดวกต่างๆ ในด้านการขนส่งได้เป็นอย่างดี กล่องมีความคงทนแข็งแรง และสามารถที่จะปกป้องสินค้าของเราไม่ให้เกิดความเสียหายได้อีกด้วย

การเลือกใช้กล่องลูกฟูกหลายๆ คนก็ยังคงอาจจะไม่รู้ว่ามีกี่ประเภทในวันนี้เราก็จะมาดูกัน

ประเภทของกล่องลูกฟูก

  1. กล่องแบบธรรมดา

กล่องลูกฟูกชนิดนี้เป็นกล่องที่เรียกได้ว่าเราสามารถที่จะพบเห็นได้บ่อย  ลักษณะของกล่องก็เป็นแบบสี่เหลี่ยม สามารถที่จะเปิดฝากล่องได้ทั้งบนและล่าง การนำไปใช้งานส่วนใหญ่ก็มักจะนำไปใช้ในการบรรจุสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ทีวี ไมโครเวฟ ตู้เย็น เป็นต้น

  1. กล่องแบบฝาเกย

กล่องลูกฟูกลักษณะแบบนี้มีลักษณะบริเวณฝาปิดของทั้งด้านบนและด้านล่างก็จะมีลักษณะที่มันเกยกันอยู่ หรือ เรียกง่ายให้เราเข้าใจกัน ก็จะเป็นกล่องที่ดูเหมือนว่าฝากล่องมันเกยกันอยู่ โดยส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกนำไปใช้งานในด้านของการบรรจุใส่สินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์

  1. กล่องผลไม้

ในการใช้งานก็ตามชื่อเลยมันนำไปบรรจุใส่พวกผลไม้ชนิดต่างๆ โดยลักษณะของกล่องก็สามารถที่จะเปิดได้หลากหลายวิธีด้วยกัน โดยกล่องก็จะถูกแยกออกมาเป็นสองส่วน ซึ่งฝากล่องก็จะสามารถที่จะเปิดได้ทั้งจากด้านบนหรือจะทำการยกกล่องออกก็ได้เหมือนกัน

  1. กล่องฝาครอบ

กล่องลูกฟูกชนิดนี้มี 2 ส่วนเหมือนกัน ส่วนฝากล่องและส่วนฐานของกล่อง โดยกล่องรูปแบบนี้ก็จะสามารถเปิดได้เพียงแค่หนึ่งวิธีเท่านั้น ก็คือจะยกฝากล่องออก เลยทำให้กล่องชนิดนี้เหมาะสมกับการบรรจุใส่พวกดอกไม้ซะมากกว่า

  1. กล่องไดคัด

เป็นกล่องที่เราสามารถกำหนดรูปแบบได้ตามใจของเราเลย ซึ่งก็จะเป็นกล่องที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะทำรูปทรงหรือลักษณะแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเราเลย เราสามารถที่จะออกแบบและรังสรรค์ชิ้นงานให้ออกมาดีและมีคุณภาพได้อย่างง่ายดายอีกด้วย นับได้ว่าการใช้งานกล่องลูกฟูกถือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 Delightgroup.net